Welke klasse gebruik je in een klaslokaal?

Stel: je zit op school je probeert je te concentreren. Maar het lukt niet, want je hoort het ventilatiesysteem steeds brommen. Ben je lekker mee! Het installatiegeluidniveau binnen scholen staat al jaren ter discussie. Je kan je afvragen wat het belangrijkst is: frisse lucht of een stil lokaal. Maar wat is precies de regelgeving omtrent dit onderwerp? En hoe staat het er nu voor binnen de scholen?

De regels

Laten we eerst ingaan op de wet- en regelgeving omtrent het geluidsniveau binnen schoolgebouwen. In Nederland heb je het Bouwbesluit, waarvan de meest recente stamt uit 2012. Daarin staat dat er voor schoolgebouwen een installatiegeluidniveau grenswaarde van 35 dB geldt. Wil je een onderwijsgebouw (gedeeltelijk) vernieuwen of veranderen, dan mag het installatiegeluidsniveau 10 dB hoger zijn. Jammer, want zo wordt het voor leerlingen steeds lastiger om zich te concentreren.

A, B, C

We hebben het Bouwbesluit 2012, maar er zijn meerdere richtlijnen die zich betrekken op het installatiegeluidniveau binnen onderwijsgebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het Programma van Eisen Frisse Scholen en de ISSO-publicatie Binnenklimaat in scholen. Al deze publicaties maken onderscheid tussen de kilmaatcomfortklassen A, B en C. Daarbij staat klasse A voor een optimale leersituatie. Een goed comfort wordt klasse B genoemd en klasse C voldoet eigenlijk vooral aan de Bouwbesluiteisen. Klasse A heeft daarbij ook de kortste nagalmtijd: 0,4 seconden. Dat is twee keer zo kort als de nagalmtijd van klasse C. Waarom kiest dan niet iedereen voor klasse A? Dat heeft te maken met de huidige stand der techniek wat betreft luchtverversing. Hoe verser de lucht, hoe beter de leerprestaties, blijkt uit onderzoek. Maarja, zo’n ventilatiesysteem maakt wel geluid…

What to do?

In het Bouwbesluit 2012 wordt voor installatiegeluidniveaumetingen doorverwezen naar de NEN-EN-ISO 16032, een norm die specifiek is geschreven voor woningbouw. Deze norm wordt ook gebruikt voor schoolgebouwen, terwijl deze op een significant andere manier worden gebruikt dan woningen. De norm past niet bij onderwijsgebouwen; het installatiegeluidniveau is met deze richtlijn gewoon niet comfortabel. Bovendien telt het luchtdebiet nogal mee, als het gaat om de prestaties van de leerlingen. Het is daarom aan te raden om bij alle klimaatklassen een niveau van 35 dB (klasse C dus) aan te houden, míts het installatiegeluid ruisachtig klinkt. Dit geluidsniveau moet dan voor élke aanwezige gelden, dus ook voor de mensen die dichtbij de installatie zitten! Maak als school een keuze tussen punten binnen de verschillende klasse die in de richtlijnen zijn omschreven om zo het optimale resultaat te behalen binnen de beschikbare techniek.Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

GEEN REACTIE'S
Download gratis de whitepaper