Warm water, betaalbare luxe!

Geplaatst op 03:00 PM in Duurzaamheid door Roy de Bruijn 0 Reactie's

Wist u dat het energiegebruik voor warm tapwater van een nieuw gebouwde eengezinswoning nagenoeg gelijk is aan het energiegebruik voor verwarming van het hele huis?

Wist u dat er al heel eenvoudig in de ontwerpfase de eerste besparingen gerealiseerd kunnen worden?

Wist u dat er inmiddels ook een energie-efficiënt concept voor warmtapwaterbereiding op basis van collectieve warmte pompinstallatie aangevuld met lokale boosterwarmtepompen klaarligt?

Wij laten het u weten!

Een aantal praktische tips:

  • Alleen warm water daar waar het echt nodig is; het alom bekende toiletkraantje hoeft niet zo nodig een warm watertappunt te hebben.
  • Ergonomische sanitaire voorzieningen; zorg voor sanitaire voorzieningen die door een praktisch ontwerp verspilling van warm tapwater tegengaat.
  • Geen hogere druk dan nodig; hoge druk levert meer watervolume en dus ook meer (warm)waterverlies.
  • Geen of korte circulatieleidingen; zorg voor een zo kort mogelijk circuit.
  • Isoleer de leidingen van het circulatiecircuit.
  • Warmteterugwinning van gebruikt douchewater of bijvoorbeeld water van afwasmachines kan een oplossing bieden.

Een aantal nieuwe opties die echter nog niet vaak worden toegepast:

  • Het zogenaamd Slim Regelen door middel van een temperatuursensor. Deze wordt geplaatst op het laatste tappunt van het systeem en zorgt ervoor dat er uitsluitend verwarmd wordt als de temperatuur op dat punt lager is dan 60° Celsius. Kleine kanttekening: NEN 1006 schrijft voor dat het circulatiewater bij de boiler hoger moet zijn dan 60°.
  • Dubbel voeden; minder warmteverlies door middel van kleinere dimensionering.
  • Alle leidingen in éé isolatieschil; hierdoor reduceer je het verliesgevend oppervlak.

Inmiddels zijn er een aantal bedrijven (o.a. Alpha-InnoTec/Nathan Groep, Ecoon/Itho-Daalderop) die een water-water warmtepomp hebben ontwikkeld die geschikt is voor warm tapwaterbereiding in combinatie met een lage temperatuur warmtedistributienet. Door deze ontwikkeling kunnen er warm tapwatersystemen worden gerealiseerd met een hoog rendement. Deze zijn gedoopt tot Boosterwarmtepompen. Zij worden ingezet bij collectieve installaties met een warmteopwekking met een hoog rendement. Het primaire rendement van de Boosterwarmtepomp is hoger dan het primaire rendement van de gangbare systemen. Deze bijdrage is echter nog niet opgenomen in de EPC. Inmiddels wordt er in een werkgroep (adviseur, fabrikant en RVO) een rekentool ontwikkeld en verantwoord. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de NEN. De verwachting is dat deze in een bijlage bij NEN 7120 wordt gevoegd en straks een forse bijdrage kan leveren aan de verlaging van de EPC.

De prille praktijkervaringen zijn positief. Uit monitoringsgegevens bij een woon- en voorzieningencomplex is gebleken dat bij gebruik van de Boosterwarmtepomp een energie efficiëntieverbetering van 70% op de distributieverliezen gerealiseerd kan worden.

De ontwikkelingen staan niet stil. Mogelijke toepassing in onder andere de industrie en stadsverwarmingsprojecten worden onderzocht. Door de ontwikkeling van nieuwe water-water warmtepompen die overweg kunnen met relatief hoge temperaturen aan de verdamperzijde maken het mogelijk om middels een lage temperatuurwarmtenet toch in de juiste warmtebehoefte te voorzien. Duurzame totaalconcepten komen daardoor onder handbereik, waardoor warm water weer betaalbare luxe wordt. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

GEEN REACTIE'S
Download gratis de whitepaper