Mogelijk grote veranderingen nieuwe Warmtewet

De nieuwe Warmtewet gaat per 2017 in en moet een heuse trendbreuk zijn. Ten minste, als het aan Kamp van Economische Zaken ligt. Hij informeerde de Tweede kamer over de evaluatie van de huidige Warmtewet en de opties voor het nieuw in te dienen wetsvoorstel.

Problemen en oplossingen

De nieuwe Warmtewet wordt ingevoerd als gevolg van een reeks klachten over de huidige Warmtewet. Voor veel leveranciers of gebouweigenaren zijn de richtlijnen ervan te onduidelijk of leveren ze veel administratieve rompslomp op.

Blokverwarming en doorlevering

De administratieve lasten steken vooral de kop op bij de regelgeving omtrent blokverwarming en doorlevering. Daarnaast is het bij doorlevering niet duidelijk wat de wettelijke plichten van de eigenaar zijn. De nieuwe Warmtewet zou dit volgens de evaluatie kunnen ondervangen door een onderscheid te maken tussen gebouwgebonden en gebiedsgebonden leveranciers.

Op die manier kan er voor een gebouwgebonden leverancier een op maat gemaakt eisenpakket worden samengesteld. De eisen rondom storingscompensatie, het voeren van een afzonderlijke boekhouding en de manier waarop de leveringsovereenkomst moet worden opgesteld daarnaast kunnen vervallen voor gebouwgebonden leveranciers.

Wat betreft doorlevering adviseert het evaluatierapport dat de desbetreffende leveranciers duidelijke afspraken moeten maken over storingen. Het uitgangspunt daarbij is dat de eigenaar van de leidingen de primaire verantwoordelijkheid heeft over het functioneren van de leidingen.

Veiligheid en kwaliteit

Momenteel is er helemaal geen concrete wetgeving rondom veiligheid en kwaliteit van warmtelevering. Wel zijn er normen rondom warmtenetten. Het evaluatierapport adviseert om deze al bestaande Nederlandse normen, bestaande normen in andere

landen en de huidige technische aansluitvoorwaarden te verwerken in de nieuwe wetgeving. Deze wetgeving kan dan worden gecontroleerd door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) of de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het stellen van veiligheids- en kwaliteitseisen aan binneninstallaties is de verantwoordelijkheid van de minister van Wonen en Rijksdienst.

Knelpunten rondom de tarifering van warmte

Het evaluatierapport formuleert elf verschillende knelpunten die direct betrekking hebben op de wijze waarop de tariefregulering rondom warmtelevering is ingevuld:

 • transparantie NMDA
 • parameters NMDA
 • tariefregulering rondom warmtekostenverdeling
 • tariefregulering rondom afleverset
 • tariefregulering rondom koude
 • tariefregulering rondom tussenproducten
 • differentiatie in producten en tarieven
 • reikwijdte tariefbescherming
 • eenmalig aansluittarief op bestaand net
 • toekomstbestendigheid NMDA
 • eenmalig aansluittarief op nieuw net

Het evaluatierapport formuleert voor al deze knelpunten afzonderlijke oplossingen. Wilt u weten welke dat zijn? Download dan het rapport en lees de oplossingen op pagina 152. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

GEEN REACTIE'S
Download gratis de whitepaper