Een batterij in de meterkast

Geplaatst op 02:58 PM in Duurzaamheid door Roy de Bruijn 2 Reactie's

Niet alleen de ‘groene’ boeren, maar ook vele burgers woonachtig in woonwijken kiezen voor een aantal zonnepanelen op hun dak. Je voorziet jouw eigen huishouden van elektriciteit en wat je over hebt lever je terug op het elektriciteitsnet. Zo kan je jouw overproductie gebruiken op het moment dat jouw zonnepaneel het even niet doet. Dit wordt ook wel de salderingsregeling genoemd. Huishoudens met zonnepanelen op het dak worden nu grotendeels producent in plaats van consument. Hier wordt je als burger toch blij van?

Minister Kamp heeft inmiddels te kennen gegeven dat de salderingsregeling herzien gaat worden in 2017 (met een uitloop naar 2020). Als dit voor de volle honderd procent doorgevoerd wordt, betekent dit dat de overcapaciteit slechts de marktprijs van elektriciteit gaat opleveren. In cijfers: 75 tot 80% verlaging in prijs van het huidige tarief. Hiermee versober je de winstgevendheid van deze vorm van energieopwekking door de particulier.

Opslag van je overcapaciteit zou een optie kunnen zijn om eigen productie te kunnen benutten tegen het geldende gebruikerstarief. Maar dit is simpeler gezegd dan gedaan; deze vorm van opslag staat nog in de kinderschoenen. In Amerika (waar stroomuitval tijdens stormen en orkanen aan de lopende band voorkomt) pleit men voor het onafhankelijk maken van huishoudens van het elektriciteitsnetwerk. Nederland heeft zo’n stabiel netwerk dat dit hier niet de drijfveer zal worden. Nederland is ook nog niet klaar voor een particuliere opslagmarkt zolang er geen duidelijkheid is over de financiële consequentie.

Naast het voordeel dat de burger geniet van de salderingsregeling, leidt de overheid een inkomstenderving aan energiebelasting. Energiebelasting is ingesteld om het efficiënt gebruik van eindige energiebronnen te stimuleren. Het in de toekomst belasten van ‘eigen’ opgewekte energie zou een wel erg vreemde situatie opleveren.

Wederom kom je uit bij eigen opslag. Maar hoe efficiënt is dit? En over hoeveel praten we? En is dit verantwoord? Wat is de levensduur?

We kijken even naar onze buren. In Duitsland wordt inmiddels gewerkt met batterijen zo groot als een kleine kledingkast. De locatie van plaatsing is essentieel. Een washok is te warm en bevordert het verlies van capaciteit. Daarbij heeft niet ieder huishouden zomaar ruimte over waar je zo’n unit neer kan zetten. Helaas zijn de huidige technieken in opslag in batterijen nog niet doorontwikkeld, waardoor er op korte termijn een praktische oplossing komt. Het stadium dat een batterijpakket in een klein kastje in de meterkast gehangen kan worden is helaas nog toekomstmuziek.

Een Lithium-Ion batterij die hier momenteel voor gebruikt wordt, is redelijk aan de prijs. Een bedrag van 500 euro is waarschijnlijk voor vele huishoudens niet meer interessant. Er wordt druk gezocht naar een goedkopere oplossing en men verwacht voor 2020, wanneer de salderingsregeling versoberd of afgeschaft wordt, een klein financieel voordeel behaald kan worden met eigen opslag.

Gezien de huidige ontwikkelingen in batterijtechnologie lijkt er een pluspuntje aan de horizon. Naast de doorbraak van het zonnepaneel wordt er dus hard gewerkt aan de volgende stap naar de opslag van duurzaam geproduceerde elektriciteit.

Een zonnepaneel op het dak betekent dan ook een batterij in de meterkast. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

GEEN REACTIE'S
Download gratis de whitepaper