Verduurzamen: Wat is de beste weg naar label C en A? (kantoorgebouw)

In deze whitepaper zijn er verschillende scenario's financieel doorgerekend over een periode van 25 jaar waarbij investering en exploitatie kosten zijn meegenomen.

Er wordt inzicht gegeven in:

  • Wat is de meest optimale scenario?
  • Wat zijn de subsidiemogelijkheden?
  • Is met een traditionele CV ketel een C label mogelijk?
  • Verdien ik label A terug?
  • Waarom verduurzamen een verdienmodel is op de langere termijn.
  • Hoe voorkom ik desinvesteringen?